شرکت آپادانا رایانه کیمیا

بیش از 20 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

فهرست مطالب

صعود چند‌پله‌ای ایران از لحاظ سرعت اینترنت همراه و ثابت

اینترنت

طبق داده‌های اسپیدتست ایران با پنج پله صعود در اینترنت همراه به جایگاه 76ام و با دو پله صعود در اینترنت ثابت به جایگاه 152ام رسید.

طبق گزارش اسپیدتست که تجزیه و تحلیل سرعت اتصال و تأخیر اینترنت را ارائه می‌دهد، ایران در رده‌بندی سرعت اینترنت همراه در ماه ژانویه با پنج پله صعود با میانگین سرعت 32/77 به جایگاه 76 و در رده‌بندی سرعت اینترنت ثابت با دو پله صعود با میانگین سرعت 13/58 به جایگاه 152 رسید.

در ماه دسامبر، میانگین سرعت اینترنت همراه و ثابت ایران به ترتیب 31/29 و 12/62 بود و اکنون طبق داده‌های ماه ژانویه به ترتیب 1/48 و 0/96 مگابیت افزایش یافته است.

میانگین سرعت اینترنت ایران ژانویه ۲۰۲۴
میانگین سرعت اینترنت ایران

جایگاه تهران و مشهد در رده‌بندی اینترنت شهرهای جهان

در گزارش اسپیدتست و رده‌بندی اینترنت شهرهای جهان، شهرهای تهران و مشهد از کشور ما دیده می‌شود.

تهران در رده‌بندی اینترنت همراه ماه ژانویه با میانگین 30/74 مگابیت و 14 پله افت به جایگاه 117 جهان سقوط کرد و در رده‌بندی اینترنت ثابت با میانگین 14/55 مگابیت 3 پله صعود کرد و به جایگاه 117 جهان رسید. این در حالی است که در ماه نوامبر جایگاه تهران در اینترنت همراه 101 و در اینترنت ثابت 172 بوده که رشد چشمگیر سرعت اینترنت ثابت و نزول قابل توجه اینترنت همراه را نشان می‌دهد.

شهر مشهد هم در اینترنت همراه با میانگین 29/75 مگابیت با 6 پله صعود به جایگاه 121 جهان رسید و در اینترنت ثابت با دو پله سقوط با میانگین 10/67 مگابیت به جایگاه 179 جهان تنزل پیدا کرد.

آیا با پروژه فیبر نوری، شکاف اینترنت همراه و ثابت پر می‌شود؟

فاصله چشمگیر میانگین سرعت اینترنت ثابت و همراه کشور نکته‌ای است که به سادگی در رده‌بندی اینترنت اسپیدتست به چشم می‌خورد. این در حالی است که میانگین سرعت دانلود در اینترنت ثابت جهان حدود 1/8 برابر اینترنت همراه و میانگین سرعت آپلود اینترنت ثابت جهان حدود 4 برابر اینترنت همراه است و در اکثر کشورهای جهان (به جز کشورهای حوزه خلیج فارس که در پوشش فناوری 5G پیشرفت خوبی داشته‌اند و تعداد کمی از سایر کشورها) اینترنت ثابت میانگین سرعت بالاتر و تأخیر بسیار پایین‌تری دارد و علاوه بر آن به خاطر زیرساخت ارزان‌تر، هزینه‌های بسیار کم‌تری به کاربران تحمیل می‌شود.

میانگین سرعت اینترنت جهان در ماه ژانویه ۲۰۲۴
میانگین سرعت اینترنت جهان

البته با بررسی داده‌های سال 2023 و سال 2024 متوجه بهبود سرعت اینترنت ثابت کشور شدیم که از 11/44 مگابیت در سال گذشته به 13/58 مگابیت در امسال افزایش یافته است. با این حال این میزان از میانگین سرعت اینترنت جهان کم‌تر است و باید دید تکمیل پروژه فیبر نوری کشور بر میزان سرعت اینترنت ثابت در ماه‌های آتی چه تأثیری خواهد گذاشت.

منبع :اسپیدتست