شرکت آپادانا رایانه کیمیا

بیش از 20 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

فهرست مطالب

نشریه ۷۵۰ دست انداز جدید صنعت مرکز داده

نشریه

نشریه 750 ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺮاﮐﺰ داده” براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه توسط مرکز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی تهیه و امروز آماده انتشار شده است. مطابق الزامات بیان شده در نشریه 750 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متولی بسیاری از امور حوزه مراکز داده می‌باشد و هر نوع فعالیت اهم از مشاوره طراحی آموزش و حتی تامین و تولید تجهیزات می‌بایست با تایید و مجوز این مرکز باشد.

بنابراین زین پس مشاوران و طراحان فعال در حوزه مراکز داده برای اینکه بخواهند به عنوان طراح یا مشاور فعالیت نمایند، باید در مرکز تحقیقات ساختمان و زیر نظر اساتید ایشان دوره آموزشی گذرانده و مجوز فعالیت اخذ کنند. همچنین فروشندگان کالاهای مرتبط با مراکز داده نیز می‌بایست از این مرکز تاییدیه‌های لازم را اخذ کنند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت رگولاتوری بخش عمده‌ای از امور مرتبط با مراکز داده به عهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گذاشته می‌شود؛ در حالی که طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این وظایف به عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته شده است.

جدا از منافات این کار با تلاش نزدیک به یک دهه دولت مبنی بر جلوگیری از موازی‌کاری در سازمان‌های دولتی در صورت اجرایی شدن این نشریه کلاف سردرگمی در صنعت مراکز داده پدیدار خواهد شد که با توجه به شرایط دشوار این روزهای اقتصاد کشور، از حد تحمل بسیاری از شرکت‌ها خارج است. همچنین انتشار این ضابطه با قوانین و مقررات نیز انطباق ندارد چرا که ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان احراز صلاحیت، ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰداده ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ.

این در حالی است که پروژه‌های طراحی و ساخت مراکز داده جزیی از پروژه‌های فناوری اطلاعات شناسایی شده و می‌بایست توسط شرکت‌های این حوزه پیاده سازی گردند. متاسفانه بعضی از همکاران از روی ناآگاهی و یا با توجه به ملاحظاتی ساخت مراکز داده را جزیی از پروژه‌های ساختمانی می‌انگارند؛ جدا از آن که اساسا طراحی و ساخت ساختمان مراکز داده با ساختمان‌های تجاری و اداری متفاوت بوده و کلا مباحث فنی ساختمانی کمتر از ده درصد در مراکز داده سهم داشته و فراتر از آن در طراحی‌های مدرن بنا به دلایل مختلف از کانتینر و سازه‌های سبک استفاده ‌می‌شود و به طور کلی امروزه نقش ساختمان در یک مرکز داده، بسیار کمرنگ‌تر از گذشته است و خواهد بود. با این حال ورود یک سازمان غیر مرتبط با این صنعت، امکان ورود شرکت‌های برودتی، برقی و ساختمانی را در آینده نزدیک به عنوان طراحان و مجریان مرکز داده فراهم خواهد کرد که این خود تهدیدی بر فناوری‌های خاص و به روز صنعت ICT می‌باشد.

نشریه 750 نمونه تصمیمی عجولانه حامل تفکر سطحی و غیر جمعی برخی از همکاران بدون در نظر گرفتن آینده و تلاش‌هایی که برای توسعه و رشد تخصصی این صنعت طی سال‌های گذشته صرف شده است و با توجیحاتی مانند محدودیت توان مالی شرکت‌های فناوری اطلاعات سعی در باز کردن پای شرکت‌های ساختمانی به این بازار محدود را دارند و متاسفانه بدون درک ماهیت چندگانه این صنعت، حضور این شرکت‌ها را یک فرصت تصور ‌می‌کنند.

نتیجه‌گیری می‌شود در صورت اجرایی شدن این ضابطه با توجه به ناهماهنگی‌های بوجود آمده در سیاست‌گذاری‌ها و چندگانگی نهادهای اجرایی و نظارتی، آشفتگی در کسب‌وکارها بوجود آمده که خود ‌می‌تواند منشاء افزایش پیچیدگی‌های اداری، بروکراسی منفی، قوانین ومقررات زائد، مجوزها و امضاهای طلایی، فساد و آشفتگی بیشتر در آینده این حوزه باشد.

لذا لازم است در اسرع وقت و با یکدلی و اجماع و استفاده از کمک نهادهای اصلی از انتشار این ضابطه جلوگیری نماییم. سپس مهم‌ترین کار شناساندن صنعت مرکز داده به عنوان یک صنعت مستقل و استراتژیک می‌باشد که در واقع عصاره مهندسی نوین از تمامی شاخه‌های برتر مهندسی و میان رشته‌ای است و در این راه توسعه خدمات کاربردی در سطح کشور می‌تواند مهمترین دستمایه توسعه این صنعت باشد. همچنین با حضور نسل جدیدی از مدیران کلان صنف رایانه و استفاده از افکار نو از جنس فناوری اطلاعات و حضور جمع در تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌ها، علاوه بر جلوگیری از مواردی همچون نشریه 750، راه تعالی صنایع مادر فناوری اطلاعات را با تفکر جمعی هموار سازیم و از وقوع تصمیمات خودخواهانه و شخصی بدون در نظر گرفتن منافع جمعی صنف و بروز ضرر و زیان و تاخیر در هر لایه جلوگیری نماییم.