شرکت آپادانا رایانه کیمیا

بیش از 20 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

فهرست مطالب

چرا اکوسیستم استارتاپی در ایران شکل نگرفت ؟

دلیل شکل نگرفتن استارت آپ

گفت‌وگو با فرزین فردیس عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی.

فرزین فردیس عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی : به رغم اینکه برخی اجزای اکوسیستم استارتاپی را در داخل کشور ایجاد شد اما دربرآیند کلی می‌توان گفت این چرخه شکل نگرفته و معیوب است.

فردیس در گفت وگو با برنامه تک‌شاخ فردای اقتصاد گفت: ما برخی مولفه‌های اکوسیستم استارتاپی را تا چندی قبل در جامعه داشتیم از جمله نیروی انسانی بسیار توانمند و بازار نسبتا قابل قبول برای شروع یک کسب وکار اما در مقابل بلوغ کم و شفافیت پایین در عرصه اقتصاد و ا نواع رانت‌ها و اقتصاد دستوری نقاط منفی این عرصه است.

فردیس معتقد است: همچنین نظام مالی و پولی مخرب باعث شده که نه تنها در کشور نوآوری معنی نداشته باشد بلکه چرخه جریان نوآوری شکل نگیرد.